IZOLACIJSKI PANELI

Načinom spajanja panela pero-utor koji čini labirintnu brtvu stvoren je na tehnički najjednostavniji način plinotijesan spoj koji je posebno bitan kod npr.ULO hladnjača za čuvanje kvalitete jabuka, debljinom i kvalitetom pokrova od čeličnog lima min. 0,60mm, gustoće poliuretana (ekološki) od min. 40kg/m2, klase gorivosti B1 prema DIN 4102, jednostavnog higijenskog održavanja, namjena izolacijskih panela je široka, od primjene za izgradnju vanjskih fasada i krovova, samostojećih hladnjača i proizvodnih pogona do izgradnje unutarnje izolacije za hladnjače, komora i prostora za preradu mesa.

Poznata je činjenica da su energetski troškovi kod klimatizranih/hlađenih objekata 7 x veći u usporedbi sa grijanjem stoga su izolacijski paneli postali nezamjenjivi a područje njihove primjene je sve veće.

Premda većina proizvođača koristi poliuretan kao izolacijsku ispunu, vrlo bitan utjecaj na toplinske gubitke ima izvedba spoja panela koji je kod ROMA panela izveden kao pero-utor bez hladnog mosta, čini jedinstvenu labirintnu brtvu, spoj je plinotijesan i omogućuje jednostavnu i laku ugradnju.

Također debljina pokrova za objekte/hladnjače u kojima je visok sadržaj vlage i koji su izloženi visokim temeraturnim razlikama mora odgovarati strogim kriterijima tj. preporuča se debljina pokrova od 0,60mm, pri čemu je posebno važno da je čelični lim zaštićen sa dva temeljna premaza, vatropocinčan sa gustoćom cinka od 275 gr/m2 i završnim slojem poliesterskog laka min. debljine 25ľm.

Visoka kvaliteta i optimalna debljina izolacijskih panela omogućuje očuvanje kvalitete proizvoda u komorama, utječe na vijek trajanja rashladnih i pogonskih agregata, i
direktno utječe na veličinu pogonskih troškova